跳至內容

Nabonidus

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Nâ-pô-nì-tha̍t)
Nâ-pô-nì-tha̍t

Nâ-pô-nì-tha̍t (Â-khà-tet-vùn:Nabû-nāʾid) he Sîn Pâ-pí-lùn Vòng-koet ke thi-liuk ngim kiûn-tsú, tshai-vi ngièn-khì he kûng-ngièn-tshièn 556-ngièn tsṳ 539-ngièn. Nâ-pô-nì-tha̍t lâu song-ngim kiûn-tsú ke kûan-he put-mìn. Nâ-pô-nì-tha̍t tui kú-thoi vùn-vu̍t ngiên-kiu yû him-tshi. Tshai thai-yok kûng-ngièn-tshièn 549-ngièn lì-khôi Pâ-pí-lùn-sàng, vông-vông Â-lâ-pak sâ-mo̍k thai-mâ.