Ngà-tsông-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Ngà-tsông-sṳ

Ngà-tsông-sṳ (芽莊市, Nha Trang) he Ye̍t-nàm Khiang-fò-sén sén-fi.

Nha Trang - Wikivoyage