Nha Trang

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Ngà-tsông-sṳ)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Nha Trang Sṳ

Nha Trang Sṳ (Ye̍t-nàm-ngî: Thành phố Nha Trang) he Ye̍t-nàm Khánh Hòa Sén sén-fi.