Ngiù-nen

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngiù-nen.

Ngiù-nen (牛乳) he yit-chúng Phú-nen-lui Tshṳ-sin thung-vu̍t Nen-sien ke fûn-pit-vu̍t, ya-he Phú-nen-lui thi̍t-yû ke nèn-li̍t chṳ̂-yit.