Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Upperarm.jpg

he thung-vu̍t song-kî ke yit phu-fun, thûng-sòng tsṳ́-tsak tshiùng kiên-táng to sú-vón ke kî-thí phu-fun.