Pô-tô

Chhiùng Wikipedia lòi
Pô-tô

Pô-tô, thiáng he yit-chúng chhai súi-mien va̍t hàng fe̍t fèu yî súi-mien ke sòn. Thûng-sòng chúng hòng-hàng yî nui-liu̍k súi-vet (yì ) fe̍t yèn-hói thi-khî. M̀-ko, chhiong pú-hói-chhiu-thiáng ke pô-tô chên sat-kie chok khiûn-hói hòng-hàng.