Phì-fû

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Skin.png

Phì-fû he ngìn-thí chui-thai ke hi-kôn, tsú-yeu sṳ̀n-tâm yî-ha sâm-ke kûng-nèn: