跳至內容

Phìn-fông kûng-lî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Phiàng-fông Kûng-lî)

Phìn-fông Kûng-lî he yit-tsúng mien-tsit tshet-liòng tân-vi.fù-ho vì km2.