Ludwig van Beethoven

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pi-tô-fûn)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Beethoven.jpg

Pi-tô-fûn (Ludwig van Beethoven,1770-ngièn 12-ngie̍t 16-ngit - 1827-ngièn 3-ngie̍t 26-ngit ) he yit-chak si̍p kú-tién chú-ngi thai-sṳ̀n, khôi long-man chú-ngi siên-hò ke Tet-koet chok-khiuk-kâ, ya-he yên-cheu-kâ thùng chṳ́-fî-kâ. Kì yit-khiung chhóng-chok liâu 9 chak kâu-hióng-khiuk, 35 chak kông-khìm cheu-mìn-khiuk, 10 chak séu-thì-khìm cheu-mìn-khiuk, 16 chak hièn-ngo̍k si-chhùng-cheu, 1 chak kô-khia̍k, 2 chak Missa, 1 chak chhîn-chhong-khiuk, 3 chak Cantata.

Pi-tô-fûn chhai Bonn chhut-sên, heu-lòi yì-sái to Vienna, sṳ̂-chhiùng Hói-tun. 1790 ngièn-thoi, kì khôi-sṳ́ pien lûng, chhai vàn-chhiòn sóng-sṳt thâng-li̍t heu, yìn-yèn siá-hâ thai-liong chok-phín, pâu-hàm Thi-kiú kâu-hióng-khiuk "ha̍p-chhong".