Po-lîn-chhòi

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Po-lîn-chhòi.

Po-lîn-chhòi (菠薐菜) fe̍t-chá Kok-chhòi (角菜) he yit-chúng chhó-pún chhṳ̍t-vu̍t, Po-lîn-chhòi yî 647-ngiènPô-sṳ̂ chhòn-ngi̍p Chûng-koet, kú-thoi chhṳ̂n-cho "Pô-sṳ̂-chhòi".