Séu-su mìn-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Séu-su mìn-tshu̍k)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Séu-su mìn-chhu̍k fe̍t-chá Séu-su chhu̍k-khiùn, he chhai yit-ke koet-kâ nui sên-fa̍t ke mìn-chhu̍k fe̍t-he chhu̍k-khiùn, ngìn-su pak-fûn pí-káu song cham séu-su. Chûng-koet khiung-yû ńg-sṳ̍p-ńg ke Séu-su mìn-chhu̍k.