Sî--sîn-suk Ńg-tên-muk Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi

Nishi-Shinjuku-gochōme Chhàm是東京都交通局(都營地下鐵)大江戶線的鐵路車站,位於東京都新宿區西新宿五丁目。車站編號為E-29