Sîn-kit Chhàm (Sú-ngì)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Sîn-kit Chhàm是位于韩国首尔永登浦區永登浦洞的一个车站,属于首都圈电铁1号线(京釜线)和首尔地铁5号线。