Set-ngì-vì-â Khiet-lò-thi-â-ngî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Set-ngì-vì-â Khiet-lò-thi-â-ngî sṳ́-yung thi-khî .

Set-ngì-vì-â Khiet-lò-thi-â-ngî (Српскохрватски језик / Srpskohrvatski jezik) he liù-hàng chhai Tûng-Êu Balkan Pan-tó chhièn Nàm Sṳ̂-là-fû chû-koet ke ngî-ngièn. Kîm-ha yù chṳn-chhṳ yîn-su, liá-chak ngî-ngièn chhai m̀-thùng ke koet-kâ m̀-thùng yúng-yû m̀-thùng ke miàng-chhṳ̂n lâu fat-yîm phêu-chún. 2007-ngièn Set-ngì-vì-â Khiet-lò-thi-â-ngî mû-ngî sṳ́-yung ngìn-khiéu yok 19,000,000-ngìn.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[編寫 | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[編寫 | 編寫原始碼]

Sṳ-mû[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fap[編寫 | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Set-ngì-vì-â Khiet-lò-thi-â-ngî Wikipedia