Tá-nuk

Chhiùng Wikipedia lòi
Tá-nuk

Tá-nuk (打忸), me ôn-to Kiâng-ngá (驚訝), he ngìn ke yit-chúng chhìn-kám lâu péu-chhìn.

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Tá-nuk siông-koân ke tóng-on.