跳至內容

Tú-kiéu

Chhiùng Wikipedia lòi
Tú-kiéu chhiû-ma
Chhîn-ma̍t ke fân-thâm tú-fông
Caravaggio, The Cardsharps, c. 1594-ngièn.
Mî-koet Las Vegas

Tú-kiéu yu hêm-cho tú-pok, Hói-liu̍k-fa he tú-kiáu, Chàu-ôn-fa he têt-kiò, he yit-chúng li-yung yû ka-chhṳ̍t ke tûng-sî, cho kin-châng sû yàng ke yû-hi, ngìn-lui ke yit-chúng ngu-lo̍k fông-sṳt. Ngim-hò tú-kiéu chhai m̀-thùng ke vùn-fa lâu li̍t-sṳ́ poi-kín yû m̀-thùng ke yi-ngi.