Tûng--kô-yèn-sṳ Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi

Higashi-Kōenji Chhàm / Tûng--kô-yèn-sṳ Chhàm位於東京都杉並區和田三丁目的東京地下鐵丸之內線之車站。車站編號為M-04