Tûng-meu-chhièn Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi

Tûng-meu-chhièn Chhàm位于首尔特别市钟路区,是首尔地铁1号线与首尔地铁6号线的换乘站。站名取自東關王廟。