Thòi-si-sien

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Thòi-si-sien sî-hí Thò-yèn-yen Thai-yèn-hiông tsuk-vì, tûng-to Thò-yèn-yen Liùng-thâm-hiông ngi-phiâng.

kîn-ko yen-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]