Koet-li̍p Thòi-vân Thai-ho̍k Yî-ho̍k-yèn Fu-sat Yî-yèn

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thòi-thai Yî-yen)
跳至導覽 跳至搜尋
Koet-li̍p Thòi-vân Thai-ho̍k Yî-ho̍k-yèn Fu-sat Yî-yèn.

Koet-li̍p Thòi-vân Thai-ho̍k Yî-ho̍k-yèn Fu-sat Yî-yèn (國立臺灣大學醫學院附設醫院) , he Thòi-vân yit-só kûng-li̍p yî-liàu kî-kèu, nái-he Thòi-vân thi-yit só thì-kiûng sî-sṳt yî-liàu fu̍k-vu ke phiang-yèn, chhóng-kien yî 1895-ngièn. Ngit-chhṳ Sṳ̀-thoi chhóng-kien sṳ̀-heu chhṳ̍t-chiap su̍k-yî chṳn-fú, kîn-ko tô-chhṳ kói-li, hien-kîm vi Koet-li̍p Thòi-vân Thai-ho̍k Yî-ho̍k-yèn ke kau-ho̍k phiang-yèn. Thòi-thai Yî-yèn vi Thòi-vân chui kô-chhèn-kip ke "Yî-ho̍k chûng-sîm-kip" phiang-yèn chṳ̂-yit.