跳至內容

Phiang-yèn

Chhiùng Wikipedia lòi
Phiang-yèn.

Phiang-yèn (病院) he thì-kiûng yî-liàu khi̍p fam-phiang hiû-yông fu̍k-vu ke kî-kèu, fu̍k-vu tui-siong chhṳ̂n-cho sîm-lî sông fe̍t-chá sên-lî sông ke pí-káu ngiàm-chhung chhi̍t-phiang fam-chá, su-sông ke sông-chá. Phiang-yèn chṳ-thu he phiang-ngìn chhièn-vông piang-yèn khon-piang ke chṳ-thu. Thai-phu-fun phiang-yèn thûng-sòng he yù chṳn-fú phu-mùn chṳ̂-chhu, fe̍t-chá chûng-kau thòn-thí, sa-fi chû-chṳt, kûng-sṳ̂, fe̍t-he chhṳ̀-san kî-kèu ke chhṳ̀-san kiên-khóan.