Thòng-chiáng Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Thòng-chiáng Chhàm(당정역)是位于京畿道军浦市堂井洞的一个车站,副站名是韩世大(한세대; 韓世大),属于首都圈电铁1号线(京釜线)。