Đồng Hới

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thùng-hói-sṳ)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Đồng Hới

Đồng Hới he Ye̍t-nàm Quảng Bình sén sén-fi.