Thai-fông Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Thai-fông Chhàm(대방역)是位于韩国首尔永登浦區新吉7洞的一个车站,属于首都圈电铁1号线(京釜线)。