Thiap-sú-chang

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiap-sú-chang

Thiap-sú-chang (貼手) he ke-ngìn li-yung chṳt-vu ke phien-li, kiám ngìn ke chhòi-vu̍t, vì phe̍t-ngìn chhí li-yit ke hàng-vì.