Thut-sân Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Thut-sân Chhàm是位于Sú-ngì衿川区秃山1洞的一个车站,副站名是下安洞入口,属于首都圈电铁1号线(京釜线)。