Ti-sun

Chhiùng Wikipedia lòi

Ti-sun (帝舜) he Chûng-koet chhòn-sot li̍t-sṳ́ chûng ke ngìn-vu̍t, ńg-ti tsṳ̂-yit.

Kâ-siòng vú-sṳ mu sa̍k-khat chûng ke Sun
“Ngi-sṳ̍p-si hau“ ke “Hau kám-thung thiên” chhiu-he Yî-sun ke ku-sṳ