Chêu-sién-ngî

從Wikipedia來
(重定向自Tsêu-siên-ngî
跳轉到: 導航搜尋
Chêu-sién-ngî

Chêu-sién-ngî (조선어) he yit-tsúng liù-hàng chhai-yî Tûng-pet-â Chêu-siên pan-tó yî-khi̍p khì-thâ fu-khiun thi-khî ke ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Lui-phe̍t[編寫]

Thi-lî fûn-phu[編寫]

Fông-ngièn[編寫]

Ngî-yîm[編寫]

Vùn-fap[編寫]

Kî-pún Chhṳ̀-ki[編寫]

Sṳ-mû péu[編寫]

Chu-sṳt[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Chêu-sién-ngî Wikipedia