Chêu-sién-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tsêu-siên-ngî)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Chêu-sién-ngî

Chêu-sién-ngî (조선어) he yit-tsúng liù-hàng chhai-yî Tûng-pet-â Chêu-siên pan-tó yî-khi̍p khì-thâ fu-khiun thi-khî ke ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún Chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sṳ-mû péu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Chêu-sién-ngî Wikipedia