Tshṳ̍t-tshòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Gray1077.png

Tshṳ̍t-tshòng he ngìn ke Sêu-fa hì-thúng ke yit phu-fun, Kì he tshòng-ke chui-heu yit phu-fun.