Sú-châng

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tsiú)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Elbow coude.JPG

Sú-châng (手㬹) he tsṳ́-tsak sú-pí chûng-phu ke Kàu-liên kûan-tsiet, Tsiú kûan-tsiet fu-khiun ke khî-vet.