Wikipedia:Hàng-tsṳn-yèn

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Wikipedia bureaucrat.png

Khièn-li̍t[編寫]

  • 沒有使用頻率限制 (noratelimit)
  • 無視欺詐檢查 (override-antispoof)
  • 重新命名用戶 (renameuser)
  • 加入的多個群組: 操作員、行政員和機器人
  • 移除的一個群組: 機器人

Hàng-tsṳn-yèn chhiáng-khiù (Requests for Bureaucrats)[編寫]

User:小躍[編寫]

  • English:I wish to protect the wikipedia, makes the biggest of contribution for hakka wikipedia.
  • Hakka:Ngâ hî-mong pó-fu Ngùi-kî pak-khô, vì Ngùi-kî pak-khô cho-chhut chui-thai ke kung-hien.

Eager 02:14, 8 Pat-ngie̍t 2011 (UTC)

(+) Chan-sṳ̀n (Support)[編寫]

(-) Fán-tui (Oppose)[編寫]

yi-kien[編寫]

Hàng-tsṳn-yèn miàng-tân[編寫]