Wikipedia:IP chhà-fûng li-ngoi-chá

Chhiùng Wikipedia lòi
khuai-kiat fông-sṳt
WP:IPBE

IP chhà-fûng li-ngoi-chá (IP查封例外者), 英文喊做IP block exemption(IPBE)

Khièn-han 權限[kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • 繞過IP封鎖、自動封鎖撈範圍封鎖 (ipblock-exempt)
  • 自動繞過tor个節點 (torunblocked)

Ngióng-pân sṳ̂n-chhiáng 恁般申請[kói ngièn-sṳ́-mâ]

爾做得去meta:Steward requests/Global permissions#Requests for global IP block exemption申請全域IP查封例外个權限。

Chhâm-siòng 參詳[kói ngièn-sṳ́-mâ]