Wikipedia:IP chhà-fûng li-ngoi-chá

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

IP chhà-fûng li-ngoi-chá

Khièn-li̍t[編寫原始碼]

  • 繞過IP封鎖、自動封鎖以及範圍封鎖 (ipblock-exempt)
  • 自動繞過tor的節點 (torunblocked)