Aragon-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Â-là-kung-ngî)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Â-là-kung-ngî

Aragonés

Koet-kâ: Sî-pân-ngà
Thi-khî: Â-là-kung
Sṳ́-yung ngìn-su: 25000
Fûn-lui: Yin-Êu Ngî-ne
Yi-thai-li Ngî-tshu̍k
Lò-man Ngî-tshu̍k
Yi-thai-li Sî Lò-man Ngî-tshu̍k
Â-là-kung-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 an
ISO 639-2 arg
ISO 639-3 aRG

Â-là-kông-ngî (aragonés, /ˈæɹəɡɒnˌiːz/) he Yin-Êu Ngî-hì Lò-màn Ngî-chhu̍k ke ngî-ngièn chṳ̂-yit, chhai Sî-pân-ngà Â-là-kung Chhṳ-chhṳ-khî ke ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Aragon-ngî Wikipedia