Â-lî-pâ-pâ Si̍p-thòn

Chhiùng Wikipedia lòi
Â-lî-pâ-pâ kûng-sṳ̂ chúng-phu.

Â-lî-pâ-pâ Si̍p-thòn chhóng-li̍p yî 1999-ngièn, he yit-kâ kiûng thien-chṳ́ sông-vu sien-sông kâu-yi phìn-thòi ke kûng-sṳ̂, ngia̍p-vu pâu-koat B2B Mo-yi, mióng-sông làng-chhiû, kèu-vu̍t sêu-chhìm yín-khiâ, thi-sâm-fông kî-fu lâu yùn-kie-son fu̍k-vu. Si̍p-thòn ke chṳ́ kûng-sṳ̂ Â-lî-pâ-pâ B2B, Thâu-pó-mióng, thiên meu, yit thâu mióng, â lî yùn kie-son, kî fu pó, ngie kûng kîm fu̍k tén. Khì-hâ ke thâu-pó-mióng lâu thiên-meu chhai 2012-ngièn siau-chhiû-ngiak tha̍t-to 1.1 van-yi ngìn-mìn-pì.