Én-chìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Én-chìn

Én-chìn he chiông ngim-hò hìn-sṳt ke nèn-liòng chón-fa vì kî-hài-nèn ke chông-chì.