Ôn-lo̍k-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Ôn-lo̍k-khî" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"安樂區" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Ôn-lo̍k-khî(安樂區) he Thòi-vân Kî-lùng-sṳ ke yit-tsak khî, tu yî tshiòn-sṳ sî-pet-fông,he Kî-lùng-sṳ ngìn-khiéu tshin-tô ke khî.

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]