Ńg-kuk

Chhiùng Wikipedia lòi

Ńg-kuk ngièn-pú he Chûng-koet kú-thoi tshṳ̂n-fû ke ńg-tsúng kuk-vu̍t, heu-lòi tsṳ́-tén liòng-sṳ̍t-lui tsok-vu̍t, yû "Ńg-kuk fûng-tên" ke kóng-fap. Nui-yùng tsú-yeu yû lióng-tsúng. Tshù-liáu ńg-kuk yî-ngoi, hàn-yû liuk-kuk, kiú-kuk ke kóng-fap.