Ǹg-è

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Ǹg)
Ǹg-è

Ǹg-è, ǹg-é thai-phu-fun tû fa̍t-chhai súi-lí, chhiòn sṳ-kie chúng-khiung yû lióng-van chhit-chhiên tô-chúng thâm-súi fe̍t-chá hói-súi Ǹg-è. Chui-séu ke Ǹg-è chṳ́-yû yit-kûng-fûn, chui-thai ke nèn yû chiông-khiun sṳ̍p-pat-mí chhòng.