"Pak-sâ-sat" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
[[Image:Rembrandt-Belsazar.jpg|right|thumb|250px|Pak-sâ-sat]]
'''Pak-sâ-sat''' (伯沙撒;[[Â-khà-tet-vùn]]: Bel-sarra-usur) he [[Sîn Pâ-pí-lùn Vòng-koet]] ke tsui-heu yit-vi thúng-tshṳ-tsá, Nâ-pô-nì-tha̍t tsṳ̂-yì.
Pak-sâ-sat ke fu-tshîn Nâ-pô-nì-tha̍t tshai thai-yok kûng-ngièn-tshièn 549-ngièn lì-khôi sú-tû [[Pâ-pí-lùn-sàng]], vông-vông vông-vông [[Â-lâ-pak sâ-mo̍k]] ke Thai-mâ. Kûng-ngièn-tshièn 540-ngièn, Nâ-pô-nì-tha̍t vi-liáu fòng-ví [[Pô-sṳ̂-ngìn]] ngi̍p-tshîm, tshiùng Thai-mâ fán-fì Pâ-pí-lùn. Kûng-ngièn-tshièn 539-ngièn, Pak-sâ-sat liù-to sú-tû fòng-sú, Pô-sṳ̂ ke [[Kî-lû-sṳ ngi-sṳ]] tshai thùng-ngièn tsṳ̂n-fu̍k Pâ-pí-lùn, Pak-sâ-sat pûn-ngìn sat-sí.
 
匿名使用者

Thô-hòng chhoi-tân