跳至內容

Pak-sâ-sat

Chhiùng Wikipedia lòi
Pak-sâ-sat

Pak-sâ-sat (伯沙撒;Â-khà-tet-vùn: Bel-sarra-usur) he Sîn Pâ-pí-lùn Vòng-koet ke tsui-heu yit-vi thúng-tshṳ-tsá, Nâ-pô-nì-tha̍t tsṳ̂-yì. Pak-sâ-sat ke fu-tshîn Nâ-pô-nì-tha̍t tshai thai-yok kûng-ngièn-tshièn 549-ngièn lì-khôi sú-tû Pâ-pí-lùn-sàng, vông-vông vông-vông Â-lâ-pak sâ-mo̍k ke Thai-mâ. Kûng-ngièn-tshièn 540-ngièn, Nâ-pô-nì-tha̍t vi-liáu fòng-ví Pô-sṳ̂-ngìn ngi̍p-tshîm, tshiùng Thai-mâ fán-fì Pâ-pí-lùn. Kûng-ngièn-tshièn 539-ngièn, Pak-sâ-sat liù-to sú-tû fòng-sú, Pô-sṳ̂ ke Kî-lû-sṳ ngi-sṳ tshai thùng-ngièn tsṳ̂n-fu̍k Pâ-pí-lùn, Pak-sâ-sat pûn-ngìn sat-sí.