討論:Tûng-ông Sân-ma̍k

頁面內容不支援其他語言。
Chhiùng Wikipedia lòi

Tûng-ông Sân-ma̍k hàn-he Chûng-yông Sân-mak/Chûng-yông Sân-ma̍k[kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngài chhai Thòi-vàn Hak-kâ Vî-yèn-fi ke Hak-ngî Ngin-chṳn Chhṳ̀-fi Chṳ̂-liau-khu tî-poi chhà ko 中央山脈 liá-ke chhṳ̀. Kì kóng yin-kôi thu̍k cho "Chûng-yông Sân-mak" chang chho̍k. Ngài hàn khon-ko Thòi-vàn Hak-kâ Thien-sṳ-thòi ke chiet-muk, kì-têu tû-he kóng "Chûng-yông Sân-mak". Kám-he án-ngiòng? Justinrleung (kâu-liù) 03:33, 22 Sṳ̍p-ngie̍t 2016 (UTC)