0

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
-1 0 1
ngi-chin-chṳ 0
pat-chin-chṳ 0
sṳ̍p-ngi-chin-chṳ 0
sṳ̍p-liuk-chin-chṳ 0
ngi-sṳ̍p-chin-chṳ 0
Lò-mâ su-sṳ N

0 (làng) he yit-ke su-muk, ya he yit-ke chṳ́n-su, chhai -1 ke heu-piak, 1 ke thèu-chhièn.