1000000

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
一-order.gif
百-order.gif
万-order.gif

1000000, yit-pak-van, he yit-ke su-muk, he cháng-su, chhai 999999 ke heu-piak, 1000001 ke thèu-chhièn.