10000000

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
千-order.gif
万-order.gif

10000000, chhiên-van, he yit-ke su-muk, he cháng-su, chhai 9999999 ke heu-piak, 10000001 ke thèu-chhièn.