13

Chhiùng Wikipedia lòi
12 13 14
chṳt-su fûn-kié 13 (su-su)
ngi-chin-chṳ 1101
pat-chin-chṳ 15
sṳ̍p-ngi-chin-chṳ 11
sṳ̍p-liuk-chin-chṳ D
ngi-sṳ̍p-chin-chṳ D
Lò-mâ su-sṳ XIII

13 (sṳ̍p-sâm) he yit-ke su-muk, he chṳ́n-su, chhai 12 ke heu-piak, 14 ke thèu-chhièn.