1783-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sṳ-ki: 17 sṳ-ki 18 sṳ-ki 19 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1750 ngièn-thoi 1760 ngièn-thoi
1770 ngièn-thoi 1780 ngièn-thoi 1790 ngièn-thoi
1800 ngièn-thoi 1810 ngièn-thoi
Ngièn: 1778-ngièn 1779-ngièn 1780-ngièn 1781-ngièn
1782-ngièn 1783-ngièn 1784-ngièn
1785-ngièn 1786-ngièn 1787-ngièn 1788-ngièn
Ngièn-ho:

1783-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-sâm.


Thai-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fûng-siu̍k si̍p-koan[phiên-siá | 編寫原始碼]