跳至內容

Allegheny-yen

Chhiùng Wikipedia lòi

Allegheny-yen he Mî-koet Pîn-sip-fap-nì-â chû sî-phu ke yit-ke yen, mien-chit 1,929 phìn-fông kûng-lî. Kîn-kí Mî-koet 2000-ngièn ngìn-khiéu phú-chhà, khiung-yû ngìn-khiéu 1,281,666. yen-chhṳ Phit-chṳ-páu he kâi chû thi-ngi thai sàng-sṳ.