Amel-Marduk

Chhiùng Wikipedia lòi

Yî-vi-mí-lò-tha̍t he Sîn Pâ-pí-lùn Vòng-koet ke thi-sâm ngim kiûn-tsú, Nì-pu-kap-nì-sat ngi-sṳ tsṳ̂-yì. Têu-ke tshai-vi ngièn-han tshiùng Kûng-ngièn-tshièn 562-ngièn -560-ngièn, thai-yok ngi-ngièn, heu-lòi pûn Nì-pu-kap-nì-sat ngi-sṳ ke ńg-se-lòng Nài-lî-kak-li-sâ-ngì sat-hoi.