Ansbach

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Ansbach.

Ansbach he Tet-koet Bayern-pâng ke yit-chho Chhṳ̍t-hot-sṳ, thùng-sṳ̀ ya-he Mittelfranken Hàng-chṳn-khî lâu Ansbach-yen ke sú-fú. Chúng mien-chit 99.91 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 40,296-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]