Atayal-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Atayal-chhu̍k

Atayal-chhu̍k he Thòi-vàn Ngièn-chhu-mìn ke yit-ke tshu̍k-khiùn, fûn-phu tshai pet-phu tûng-ông sân-ma̍k lióng-tset, he Thòi-vàn ngièn-chhu-mìn chûng fûn-phu mien-tsit chui kóng-fat ke yit-chhu̍k.