跳至內容

Bantu ngî-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Pân-thù Ngî-kî sṳ Fî-chû Nì-ngit ngì - Kông-kó Ngî-hì Thai-sî-yòng - Kông-kó Ngî-chhu̍k chûng ke yit-ke Ngî-kî, khì-chûng pâu-hàm yok 600 chúng ngî-ngièn, yû yok lióng yi mû-ngî chá. Chhai cháng-ke Fî-chû chûng-phu lâu nàm-phu hàn phú-khi̍p, chhìn-kón chhai chûng fî lâu Nàm-fî koet-kâ chûng Yîn-ngî, Fap-ngî lâu Phù-thò-ngà-ngî yit-pân vì kôn-fông ngî-ngièn, than-he Pân-thù Ngî-kî he liá-têu koet-kâ chûng chui phú-khi̍p ke ngî-ngièn. Chhai sî-pet-fông pân thù thi-khî lâu khì-thâ Nì-ngit ngì - kông kó Ngî-hì chiap-yòng, chhai tûng-pet-fông kì lâu nì lò - Sat-hâ-là Ngî-hì fò â fî Ngî-hì (khì-chûng ke khù hî thi̍t Ngî-chhu̍k) siông-lìn. Chhai sî-nàm-fông yû yit-ke khô yî sông Ngî-hì ke ngî-ngièn tó.